Thứ 7 ngày 29-02-2020
slider slider slider slider slider slider slider

Chi tiết

[quang cao binh duong] TỔ CHỨC LỄ MỞ BÁN ĐẤT NỀN DỰ ÁN SUNFLOWER CITY - NHƠN TRACH, ĐỒNG NAI

[quang cao binh duong]

[cat khac tren kim loai]
[cat khac laser cnc binh duong]

Tổ chức sự kiện :TỔ CHỨC LỄ MỞ BÁN ĐẤT NỀN DỰ ÁN SUNFLOWER CITY

Khách hàng tổ chức sự kiện : Công ty CP Địa Ốc Thăng Long

Địa Điểm tổ chức sự kiện : Đồng Nai

Quy mô sự kiện : 270 khách

quang cao binh duong , cat khac laser cnc binh duong